Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Metaalunievoorwaarden Nederlands

In all cases in which we act as offeror or supplier, our offers, assignments given to us and agreements concluded with us are subject to the METAALUNIE TERMS AND CONDITIONS. These terms and conditions have been filed at the Registry of the Rotterdam District Court.

Metaalunie terms and conditions English

In allen Fällen, in denen wir als Anbieter oder Lieferant auftreten, finden die ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER METAALUNIE Anwendung auf unsere Angebote, an uns erteilte Aufträge und mit uns geschlossene Verträge. Diese AGB sind bei der Geschäftsstelle der Rechtbank Rotterdam hinterlegt worden.

Algemeine Geschäftsbedingungen der Metaalunie