Inleiding

Diamant  is voor zover bekend het hardste materiaal dat in de natuur voorkomt; het is dan ook het ijkpunt voor hardheid 10 op de hardheidsschaal van Mohs. Er zijn slechts twee industrieel vervaardigde materialen, namelijk Aggregated carbon nanorods en ultrahard fullereen, die harder zijn.
Diamant ontleent zijn naam aan het Griekse adamas, "ontembaar" of "onoverwinnelijk", verwijzend naar zijn hardheid.

Het lijkt een ideaal materiaal voor snijgereedschap, omdat we immers graag slijtage  willen elimineren en in lengte van uren/dagen bewerkingen voort willen zetten op gelijkblijvend niveau zonder gereedschapwisseling.

Maar omdat afmetingen en bewerkbaarheid van diamant beperkt zijn,  is gezocht naar oplossingen.
Na lang en kostbaar onderzoek werd PKD (Poly Kristallijn Diamant), PCD, DP ontwikkeld.
Algemeen worden gereedschappen voorzien van dit materiaal diamant gereedschappen genoemd.
Voor de bewerkbaarheid is de volgende uitvoering het meest gangbaar: een ronde HM/HW drager van 1 tot 2,5mm dik met daarop gesinterd een diamant laag met bindmiddel. De HM/HW drager dient als soldeervlak en ondersteuning en als diffusie materiaal. De diamant laag bestaat uit kristallen, waarvan de grote bepaald wordt door het uiteindelijk gebruiksdoel. Zo wordt voor gereedschap met zeer scherpe snijkanten gekozen voor een kristalgrootte <10 µm en voor zeer slijtvaste snijkanten een voor kristalgrootte van ca. 25 µm.

De ronde schijven, aanvankelijk niet groter leverbaar dan ca. 1”, kunnen tegenwoordig tot ca. 3” commercieel gefabriceerd worden onder hoge druk en temperatuur. Om dit basis materiaal geschikt te maken als snijplaat materiaal, wordt het dmv draadvonken of lasersnijden opgedeeld. Het gehele fabricage proces is erg kostbaar, evenals de apparatuur voor de nabewerking. Dit verklaart de hoge prijs van diamant gereedschappen, waarbij de stalen “drager” nauwelijks in de prijs mee telt maar wel degelijk de afmetingen en de mm2 aan gebruikt PKD.